Stará cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31676596
IČ DPH:SK2020503342

COMPEKO TREND s.r.o.

Mob. : +421 903 601 336

E-mail: posta@compeko-trend.sk

Kontaktná osoba
Ing. Ľudovít ŠVIHLA

E-mail: svihla@compeko-trend.sk